Коллектив авторов

 
»
»
Жабайхан 0бділдин: 0негелі 0мір. 29-шы0.
Коллектив авторов, Жабайхан 0бдлдин: 0негел 0мр. 29-шы0.

Жабайхан 0бділдин: 0негелі 0мір. 29-шы0.

Аннотация.
Б0л кітап философ-0алым, мемлекет ж0не 0о0ам 0айраткері, философия 0ылымдарыны0 докторы, профессор, 0Р 00А академигі Жабайхан М0б0рак0лы 0бділдинні0 80 жылды0 мерейтойына арналады, кітап0а Ж. Кітап к0пшілік о0ырман0а, студенттер мен 0ылыми ізденушілерге арнал0ан, 0бділдинні0 0ылыми, 0о0амды0, педагогикалы0 0ызметін, отанды0 білім мен 0ылым0а 0ос0ан 0лесін сипаттайтын ма0алалар, с0хбаттар, м0ра0ат 00жаттары ж0не фотосуреттер еніп отыр.

Автор: Коллектив авторов.
Жанр книги: Публицистика.
Объем: 490 стр. 153 иллюстрации
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru