Рыскелді Мырзабекова

 
»
»
0азіргі заман кезіндегі Азия мен Африка елдеріні0 тарихы (1918–1945). I б0лім
Рыскелд Мырзабекова, 0азрг заман кезндег Азия мен Африка елдерн0 тарихы (19181945). I б0лм

0азіргі заман кезіндегі Азия мен Африка елдеріні0 тарихы (1918–1945). I б0лім

Аннотация.
Авторлар басты назарды Азия мен Африка елдерінде капиталистік 00рылысты0 орнауы мен бекінуі ж0не отаршылды0 бас0аруды0 форма лары мен т0сілдеріне аудар0ан, о0у 00ралында 1918–1945 жылдары Азия мен Африка елдерінде орын ал0ан тарихи о0и0алар мен осы о0и0аларды0 басы-0асында бол0ан тарихи т0л0аларды0 р0лі мен 0ызметі ашып к0рсетілген.

Автор: Рыскелді Мырзабекова.
Жанр книги: Наука, обучение.
Объем: 150 стр.
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru