А. Турлыбекова

 
»
»
Ба0алы 0а0аздар нары0ыны0 теориясы мен практикасы
А. Турлыбекова, Ба0алы 0а0аздар нары0ыны0 теориясы мен практикасы

Ба0алы 0а0аздар нары0ыны0 теориясы мен практикасы

Аннотация.
Б0л о0у 00ралы жо0ары о0у орындарыны0 0аржы маманды0ында о0итын студенттер мен магистранттар0а ж0не ба0алы 0а0аздар нары0ыны0 м0селелері 0ызы0тыратын жалпы о0ырман 0ауым0а арнал0ан, б0л о0у 00ралында ба0алы 0а0аздар нары0ыны0 м0ні, 00рылымы, ат0аратын 0ызметтері, жіктелімі, 00ралдары, ба0алы 0а0аздар портфеліні0 м0ні мен т0рлері, ба0алы 0а0аздар нары0ын талдау т0рлері, т0уекелдері, к0сіби 0атысушыларыны0 ат0аратын 0ызметтері, мемлекеттік реттеу ж0не ба0ылау0а 0атысты теориялы0 ж0не практикалы0 м0селелер 0амтыл0ан.

Автор: А. Турлыбекова.
Жанр книги: Всё о бизнесе.
Объем: 300 стр. 51 иллюстрация
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения

Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru