Г0лмира Н0рсейтова

 
»
»
Т0уекелді бас0ару
Г0лмира Н0рсейтова, Т0уекелд бас0ару

Т0уекелді бас0ару

Аннотация.
Т0уекелді бас0ару 0а0идалары мен негізгі ережелері, т0уекел т0рлері мен жіктелуі, оларды бас0ару 0дістері. Т0уекелді хеджирлеу, т0уекел де0гейін т0мендету ма0сатында 0рт0рлі 0дістер 0олданылады, оны0 ішінде т0уекелді эксперттік талдау. Оны0 пайда болу себептері мен факторлары, о0у 00ралында келесі м0селелер 0арастырыл0ан: т0уекелді0 м0ні мен мазм0ны.

Ми шабуылы, о0у 00ралы экономика маманды0ы бойынша білім алушылар мен т0уекелді бас0ару саласында0ы мамандар0а арнал0ан. Т0уекелді санды0 ж0не сапалы0 талдау, форвардты0 ж0не фьючерстік келісімшарттар 00ру.

Автор: Г0лмира Н0рсейтова.
Жанр книги: Всё о бизнесе.
Объем: 160 стр. 101 иллюстрация
Возрастное ограничение: 0+
Правообладатель: КазНУ

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения





Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru